• Koruyucu ve Önleyici Tıp

Kişiselleştirilmiş KVH Riski: Kardiyovasküler Hastalık için Ultrason

Klinik İhtiyaç

Sorunun insani ve ekonomik açıdan önemi, popülasyondaki KVH yükünü azaltmak için acil eylemin gerekli olduğu anlamına gelir. Risk değerlendirme algoritmaları (ör. Framingham skoru, SCORE çizelgeleri) geniş çapta kabul edilmektedir. Yine de bu algoritmalar, bireysel riski ölçmek yerine popülasyon temelli bir risk tahmini sağlar ve bazı iyi bilinen risk faktörlerini içermez. Bireysel bir deneğin risk sınıflandırmasını iyileştirmek ve önleyici / tedavi edici stratejiye rehberlik etmek için, risk puanları ile birlikte kardiyovasküler biyobelirteçler önerilmiştir.

Çözüm

Önleyici tıpta kullanımı şimdiye kadar sınırlı olmasına rağmen, ultrason uzun yıllardır kardiyovasküler uygulamalar için en yaygın kullanılan tanı aracı olmuştur. Non-invaziv ve nispeten ucuz bir yöntem olan ve tek bir seansta entegre bir kardiyak ve vasküler incelemeye izin veren ultrason, kendisini kardiyovasküler tarama ve kişiselleştirilmiş risk değerlendirmesi için umut verici bir araç olarak sunmaktadır. Son on yılda, karotis intima-media kalınlığının (IMT) ölçümü ve büyük arter sertliğinin değerlendirilmesi dahil olmak üzere, birkaç ultrason kaynaklı kardiyovasküler biyobelirteç önerilmiş ve test edilmiştir. Bu önlemlerin günlük klinik uygulamada kullanılması, kullanıcı dostu ve doğru bir ultrason metodolojisinin yanı sıra referans değerlerin varlığını gerektirir.

cozum

Klinik görüntü galerisi dizisini açmak için küçük resimlere tıklayın

Avantaj

ESAOTE MyLab AİLESİ, arteriyel çeper kalınlığı (QIMT) ve sertlik (QAS) ölçümü için radyofrekans tabanlı teknoloji kullanmaktadır. QIMT ve QAS vasküler ölçümleri, geniş bir Avrupa popülasyonunda elde edilen referans değerlerle karşılaştırılabilir; bu, her bir hastada incelemenin yorumlanmasını kolaylaştırır ve bireysel kardiyovasküler riskin ince ayarına yardımcı olur .

Teknoloji ve özellikler sisteme / yapılandırmaya bağlıdır. Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bilgiler, tüm ülkelerde henüz onaylanmamış ürünlere veya modellere atıfta bulunabilir. Ürün resimleri yalnızca açıklama amaçlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Esaote satış temsilcinizle iletişime geçin .