• Teşhis

Teşhis

Esaote, herhangi bir klinik ihtiyacı karşılamak için kesin ve güvenilir teşhis sağlamayı amaçlamaktadır. Veri ve görüntü yönetimi için entegre çözümler, güvenli ve akıcı iş akışı sağlar.

Yüksek Çözünürlük Ve Hassasiyette Gelişmiş Hemodinamik Değerlendirme

Günümüzde klinisyenler lezyonların vaskülarizasyonunu tanımlamak, organ ve dokularda normal/anormal vaskülariteyi gösterme için düzenli olarak farklı teknolojileri kullanmaktadırlar.

Devamını Oku

Boyun Ultrasonografisinde Tanı

Son 10 yılda tiroid hastalıklarının tanısında çok iyi gelişmeler olmuştur. Ultrasonografi, tiroid hastalıkları ve tiroidektomi sonrasında hastaların takibi ve tekrarlayan problemlerin incelenmesinde ö

Devamını Oku

Meme Elastisite Skorlaması: Meme Lezyonu Tespiti İçin Straın Elastografi

Klinik olarak meme elastisite skorlaması meme patolojisinin ve karakterinin tespiti için en önemli özelliklerden biridir. Yaygın olarak malign tümörlerin benign tümörlere göre daha sert olduğunu biliy

Devamını Oku

Kapsamlı Gerçek Zamanlı Elastografi Paketi

Doku elastikiyetinin farklı alanlarda patoloji ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Esneklik, basınç altında kalan dokunun şeklinin değişmesi ve bu basınç ortadan kalktığında tekrar eski haline dönmesidir

Devamını Oku

Shear Wave Elastografi: Non İnvaziv Karaciğer Fibröz Değerlendirmesi

Günümüzde dünya çapında 500 milyon insanın kronik viral hepatitten zarar gördüğü düşünülmektedir. Bu sebeple karaciğer fibrozu değerlendirilmesinde invazif olan bu yöntem klinisyenler tarafından ilgi

Devamını Oku

BreastNav ™: Gelişmiş Meme Ultrason Çözümü

Meme kanseri dünya çapında kadınlarda en çok teşhis edilen kanser türüdür. Mamografi ile tarama erken evre hastalığı tespit etmek ve önlem almak için önemli ölçüde etkilidir.

Devamını Oku

Üroloji; TRUS İçin Özel Çözümler

İnvaziv teknikler son yıllarda hızlı bir şekilde artmıştır.

Devamını Oku

Görünmeyen Lezyonlar İçin Füzyon Görüntüleme

Virtual Navigator, Esaote'nin CT, MR ve PET’in gerçek zamanlı ultrason ile eş zamanlı görüntülenmesini sağlayan devrim niteliğindeki Füzyon Görüntüleme teknolojisidir.

Devamını Oku

Speckle Tracking Algoritmasını Kullanarak Non-invaziv Miyokardiyal Deformasyonun Değerlendirilmesi

Speckle Tracking Ekokardiyografi (STE) ile Sol ventrikül (LV) deformasyonunun değerlendirilmesi ve birçok klinik incelemede fazla bilgi sağladığı gösterilmektedir.

Devamını Oku

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografi

Ultrasonografi kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesi için kullanılan noninvaziv görüntüleme teknolojisidir. Tanı koyma, hastaların takibi, hasarın değerlendirilmesi ve terapötiklerde kullanılan güv

Devamını Oku

Dermatolojide Ultrason Uygulaması

Epidermis, dermis ve subkutisteki iyi huylu ve kötü huylu cilt lezyonlarının yanı sıra cilde yakın kan damarlarını doğru şekilde değerlendirmek için. Deri kalınlığının hassas bir şekilde ölçülmes

Devamını Oku

Acil Tıpta Ultrason - E-FAST prosedürü

Acil tıpta ultrasonun birincil uygulaması, künt karın travması ile başvuran hastaların değerlendirilmesidir. Taramanın amacı hastada serbest sıvı olup olmadığını belirlemektir. Ultrason tekn

Devamını Oku