Speckle Tracking Algoritmasını Kullanarak Non-invaziv Miyokardiyal Deformasyonun Değerlendirilmesi

Klinik İhtiyaç

Speckle Tracking Ekokardiyografi (STE) ile Sol ventrikül (LV) deformasyonunun değerlendirilmesi ve birçok klinik incelemede fazla bilgi sağladığı gösterilmektedir. Bu teknoloji, LV deformasyonunun analizi, sistolik ve diastolik kalp problemleri, miyokardiyal kasılma fonksiyonunun transmural heterojenitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

Miyokardiyal deformasyonun non-invaziv değerlendirmesi klinisyene önemli bilgi sağlarken kardiyovasküler hastalıklarda yaygın bir şekilde kullanımını sağlar.

  • Miyokardiyal Enfarktüs: Miyokardiyal enfarktüslü hastalarda, Longitudinal Strain değeri enfarktüs alanı içerisinde önemli ölçüde azalmaktadır. 
  • Koroner Arter Hastalığı: İstirahat halinde LV Longitudinal mekanizması, koroner arter hastalığı olan hastalarda zayıflayabilir. 
  • Valvüler Hastalık: STE, kalp kapak hastalarında 2D ekokardiyografi incelemelerini iyileştirebilir, klinik kardiyak disfonksiyonunun varlığı tespit edilebilir. 
  • Sol Ventrikül Hipertrofisi: STE’nin LV hipertrofisindeki miyokardiyal değişiklikler ve LV hipertrofisinin nedenini ayırt etmek için kullanıldığı bildirilmiştir. 
  • Dilate Kardiyomiyopati: Bu patoloji farklı yönlerdeki gerinimlerin (strain) azalması ve STE’nin patolojiyi saptamak ve düzenlemek için kullanılır.
  • Sistemik hastalıklarda belirti göstermeyen kardiyak etki: Bu teknolojinin sistemik skleroz, diyabet gibi sistemik hastalıklarda kalp tutulumunun tespitinde son derece yararlı olduğu gözlenmiştir.

Çözüm

Esaote, son teknoloji ürünü 2DSTE çözümü XStrain ™ ile birlikte, bölgesel deformasyonu ölçmek için yeni bir yöntem olan XStrain4D'yi tanıttı. XStrain4D, doktorun 3D ortamda uzunlamasına ve enine kasılma ile ilgili kalp mekaniğinin çok yönlü bileşenlerini hızlı ve sezgisel olarak ilişkilendirmek ve ölçmek için kullanabileceği ek, kullanımı kolay bir çözüm sağlar. Bu yaklaşım, inceleme veri toplama ve işlemeye daha fazla genel gider eklemeyerek genel veri yorumlamasını basitleştirir.

cozum

Avantajı

XStrain4D, LV deformasyon mekaniğinin yorumlanmasında ileri bir adımı temsil eder.

Standart apikal 4CH, 2CH ve apikal LAX görünümlerinde XStrain ™ 2D ile elde edilen LV sınır takibini kullanan XStrain4D, kalp atış hızı değişimleri için geçici telafi, 3 görünümün 3 boyutlu uzaysal hizalamasını sağlayarak kardiyak deformasyon davranışının daha eksiksiz ve sezgisel bir resmini sunar uzay ve dinamik LV yüzey modelinin uyarlanması.

Yüksek uzaysal ve zamansal çözünürlüklü 2D görüntüleme alımlarına dayanan bu araç, şu anda tam hacimli 3D STE çözümlerinin kullanımıyla ilgili temel sınırlamaları ve kritiklikleri ele alır ve çözer. Bu sınırlamalar, yerel görüntü özelliklerinde kareden kareye korelasyonu etkileyen görüntü kalitesi (rastgele gürültü) ve düşük zamansal (hacim oranı) ve uzamsal çözünürlük (voksel boyutu) ile ilişkilidir ve böylece miyokardiyal izlemeye katkıda bulunur.

avantajli

Esaote XStrain ™ ve XStrain4D Gelişmiş Teknolojisi - Video

video

YouTube Esaote Kanalında Videoyu İzleyin