Kapsamlı Gerçek Zamanlı Elastografi Paketi

Klinik Olarak Doku Karakterizasyonu;

Doku elastikiyetinin farklı alanlarda patoloji ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Esneklik, basınç altında kalan dokunun şeklinin değişmesi ve bu basınç ortadan kalktığında tekrar eski haline dönmesidir. Elastografi ile dokunun analizini yapar, dokunun sertliği hakkında bilgi sahibi oluruz.

ElaXto: Gerçek Zamanlı Elastografi

Kompresyona bağlı kalan bir doku, esnekliği ile orantılı olarak bozulur ve dokunun yapısına göre eski haline gelir. Strain Elasto ile dokuların nasıl deforme olduğunu, sert ya da yumuşak olarak değerlendirmek mümkündür. Gerçek zamanlı olarak B-mod üzerine gelen renk haritası ile doku sertliği hakkında bilgi sahibi oluruz. 

Esaote’nin ElaXto teknolojisi çok çeşitli klinik aplikasyonlarda ve problarda mevcuttur. 18 MHz çıkan ve 3D özellikli lineer problarda mevcuttur.

elaxto

Esaote'nin ElaXto teknolojisi; lineer, konveks, endokaviter ve intraoperatif problarla çok çeşitli klinik uygulamalarda kullanılabilir.

ElaXto Klinik Uygulamaları ve Probları

ElaXto; meme, tiroid, MSK, karaciğer, üroloji (hem prostat hem de testisler için) gibi birçok klinik uygulamada ve ameliyat sırasında teşhis bilgileri verebilir.

MEME

ElaXto meme uygulamalarında, 18 MHz'e kadar ve 3D özellikli (BL433) çok çeşitli lineer transduserlerde (LA533, LA435, LA332, LA523) mevcuttur.

meme

Lineer prob LA533 ile ElaXto meme duktal karsinoma in situ.

TİROİD

ElaXto tiroid uygulamalarında çok çeşitli lineer problarla (LA533, LA435, LA332, LA523) mevcuttur.

tiroid

Lineer prob LA533 ile ElaXto tiroid lezyonu .

MSK

ElaXto kas-iskelet sistemi uygulamalarında geniş bir lineer prob yelpazesi ile mevcuttur (LA533, LA435, LA332, LA523).

msk

ElaXto tüm supraspinatus tendon kalınlığını kaplayan kas-iskelet sistemi fokal lezyonu .

KARIN (Karaciğer)

Abdominal uygulamalarda ElaXto, CA541 konveks prob ile birlikte mevcuttur.

karin-karaciger

ElaXto tüm supraspinatus tendon kalınlığını kaplayan kas-iskelet sistemi fokal lezyonu .

KARIN (Karaciğer)

Abdominal uygulamalarda ElaXto, CA541 konveks prob ile birlikte mevcuttur.

uroloji

EC1123 endokaviter prob ile prostat üzerinde ElaXto .

İNTRAOPERATİF (Karaciğer)

İntraoperatif uygulamalarda ElaXto, intraoperatif prob (IOT332) ile mevcuttur.

intraoperatif

Ameliyat sırasında lineer prob IOT332 ile ameliyat sırasında karaciğerde ElaXto .

ElaXto Ölçümleri - Komple Paket

ORAN

ElaXto ile iki bölgenin (Z1 ve Z2) izlenmesi, bu bölgelere dahil olan dokudaki gerilim değerleri arasındaki oranı sağlayacaktır. Manuel çizim veya eliptik şekilli ölçüm seçenekleri mevcuttur. Elde edilen değer, Z1 bölgesinin dokusuna kıyasla Z2 bölgesine dahil edilen dokunun sertliğiyle doğru orantılıdır.

oran

SERTLİK / YUMUŞAKLIK YÜZDESİ

Yumuşaklık yüzdeleri, ilgilenilen bir bölge içinde renk paleti boyunca kaç pikselin sabit bir eşikten saptığını ölçer. Değer yüzde olarak ifade edilir. Eşik, renk paletini kaplayan hareketli bir sarı çizgi ile vurgulanır.

sertlik-yumusaklik-yuzdesi

 

HİSTOGRAM

Tanımlanan ilgi alanları dahilindeki ölçümler, kullanıcının sert (H) 'den yumuşak (S)' ye 0-100 ölçeğinde doku dağılımını gösteren histogramlar üretmesine izin verir. Sistem aynı zamanda seçilen Z bölgesinde bulunan gerinim bilgilerinin ortalama değerini (MEAN) ve standart sapmasını (SD) hesaplar. Histogram verileri Microsoft Excel çalışma sayfalarına aktarılabilir. Kullanıcı, histogram ham verilerini kolayca yönetebilir, ElaXto verilerinin çok amaçlı, ikincil analizini (toplanma, eğilimler, vb.) mümkün kılar.

histogram

Ek ElaXto ölçüm yetenekleri:

  • Bölge oran analizi için Eliptik Alan
  • Ölçümler, ikili görünüm, B-Modu ve ElaXto görüntülerinde aynı anda görüntülenir
  • Tüm ölçümler hem gerçek zamanlı olarak hem de arşivlenmiş görüntüler / klipler üzerinde yapılabilir ve taramaları bir cineloop'un herhangi bir karesinde tekrar etme yeteneği ile
  • Gerçek zamanlı olarak güncellenmiş ölçümler ve sonuçlar (oranlar ve histogramlar) elde etmek için tanımlanmış ilgi alanını aynı görüntü içinde hareket ettirme yeteneği

Veriler, sistemden bir Microsoft Excel çalışma sayfasına aktarılabilir.

gorsel

Elaxto Gerçek Zamanlı Elastosonografiyi İndirin
[1.2 Mb - PDF]