Görünmeyen Lezyonlar İçin Füzyon Görüntüleme

virtualVirtual Navigator, Esaote'nin CT, MR ve PET’in gerçek zamanlı ultrason ile eş zamanlı görüntülenmesini sağlayan devrim niteliğindeki Füzyon Görüntüleme teknolojisidir.

 

 

 

YENİ VİDEO "Sanal Navigatör - Giriş"

FÜZYON BAŞLASIN! Gerçek Zamanlı Ultrason ile yan yana CT, MRI, PET


YouTube Esaote Kanalında Videoyu İzleyin

Virtual Navigator, tanılara yol göstermek için eş zamanlı, düşük maliyetli, radyasyon içermeyen bir çözüm sağlamak için farklı görüntüleme modalitelerinin tüm avantajlarını kullanır. Günlük tanı amaçlı klinik uygulamalarda, girişimsel prosedürlerde ve ayrıca araştırmada kullanım için idealdir.

virtual-navigator

Esaote’nin Virtual Navigation özelliği multiple modalite görüntüleme ile gerçek zamanlı füzyon görüntüleme sağlamaktadır. Ultrasonografinin Doppler, CEUS ve Elastografi gibi eş zamanlı özelliklerini ön plana çıkarır.

Virtual Navigation

 • BT/MR/PET ile tespit edilen, ultrasonografi ile kolayca görülmeyen lezyonların görselleştirilmesi
 • Zor hastaların taranmasında en iyi yaklaşımın planlanması
 • Kullanıcıyı ilgilendiği bölge hakkında hızlı ve kolay yönlendirmesi

Virtual Navigation özelliği, otomatik eşleştirme ile tümörü işaretleyerek girişimsel işlemleri desteklemektedir.  Kullanıcıları özellikle perkütan işlemler, drenaj, ablasyon, geleneksel cerrahi ve daha fazla uygulamalar için desteklemektedir.

 • Lezyon sınırlarının yarı otomatik tanımlanması
 • Lezyon volümünün hesaplanması
 • Beklenen nekrotik eğrilerin tanımlanması 
 • İğne izleme özelliği

sanal-navigator

Virtual Navigation Klinik Uygulamaları ve Kullanılan Problar

Geniş transducer seçeneği Virtual Navigation özelliğinin birçok alanda kullanılmasına olanak sağlar.

 • 2D ve 3D konveks problar ile Abdomen uygulamaları 
 • 2D ve 3D lineer problar ile Tiroid, Meme, Small Parts, MSK, Vasküler ve Nöroşirürji uygulamaları 
 • Mikrokonveks problar ile Small parts uygulamalar
 • Endokaviter problar ile ürolojik ve jinekolojik uygulamalar
 • İntraoperatif lineer prob ile cerrahi uygulamalar
 • Sektör prob ile nöroşirürji uygulamaları
 • Abdominal biyopsi probu ile spesifik girişimsel işlemler

sanal-navigator

Eşleştirme

 • Harici marker 
 • CIVCO Omnitrax eşleştirme 
 • Tek plan (eşleştirme) ve Tek nokta (ayarlama)
 • Otomatik eşleştirme

kayit

Ayarlar

 • Manuel Ayarlama
 • Dahili işaretleme
 • Otomatik “Tek nokta” İlişkisi
 • One Piont seçeneği ile yeni kolaylaştırılmış işlemler eşleştirmeyi hızlı, kolay ve doğru olarak yapmanıza olanak sağlar.

navigasyon

Navigasyon: 

 • Farklı örtüşme seviyeleri ve planları ile çoklu düzenleme seçeneği (Hedefi bulma ve görüntüleme, Blend Görüntüleme, Kontur belirleme)
 • Kolay hedef bulmak için pusula gösterimi
 • AutoSwitch: Yüksek Uzaysal çözünürlüğe sahip ikinci modalite ile otomatik seçim
 • Ultrasonografi hacim görüntüsü ve Navigasyon

navigasyon

Tedavi Planlaması

 • Güvenli sınırlar ile tüm lezyonu kaplamak için faydalıdır. Büyük lezyonlar birden fazla ilave gerektirmekte ve kritik yapılar korunmalıdır. 
 • Mevcut kullanılan ve klinik verilerle sanal iğne ile nekroz hacminin oluşturulması

tedavi-planlamasi

3D Pan:

Panoramik Füzyon ile tek bir bölümde birden fazla ultrason görüntüsü elde etmek

 • İzleyici verileriyle önizleme
 • Anatomik işaretlere dayalı füzyon (nefes alma veya kompresyon gibi artefakt düzeltme)

3d-pan

Yumuşak doku navigasyonu ve müdahalesi için 3D PAN artı Sanal Biyopsi (Göğüs, Küçük Parçalar)

                gögus-rekonstruksiyon
Beyin navigasyonu için 3 boyutlu damar rekonstrüksiyonu.      Göğüs rekonstrüksiyonu ve lezyon tespiti için 3D PAN

indir  indir

>> ERİŞİM ALIN VE Virtual Navigator UYGULAMASININ KEYFİNİ ÇIKARIN

virtual-navigator

Virtual Navigator - Jinekoloji Teknik Raporunu İndirin