Dermatolojide Ultrason Uygulaması

Klinik İhtiyaç

Epidermis, dermis ve subkutisteki iyi huylu ve kötü huylu cilt lezyonlarının yanı sıra cilde yakın kan damarlarını doğru şekilde değerlendirmek için. Deri kalınlığının hassas bir şekilde ölçülmesi ve iç deri yapılarının değerlendirilmesi, cerrahi veya cerrahi olmayan prosedürlerin performansı, terapötik, kozmetik tedavi ve hasta takibi ile ilgili bilgiler sağlayabilir.

Klinik Uygulamalar

I. İyi huylu ve kötü huylu cilt tümörleri

klinik uygulamalar

Şekil 1 Melanom aşamaları.

 • Ultrason teknolojisi, malformasyonlar ve vasküler tümörler durumunda, tanı için önemli bir gerçek olan, kan akışı artmış lezyonların düşük kan akışlı lezyonlardan ayırt edilmesini sağlar.
 • Epitel tümörlerinin klinik teşhisini ve lokal evrelemesini destekleyerek tümör sınırlarının tespit edilmesine yardımcı olur.
 • Kriyoterapi veya fotodinamik terapi tedavilerini izlemek için kullanışlı bir araç.
 • 1 mm'den büyük Breslow kalınlığına sahip melanomları ayırt eder ve bölgesel metastaz bölgelerinin erken tespitini sağlar.

lenf-dugumu-buyumesi

II. Lenf nodülü büyümesi

Lenf nodülleri, korteksin kapsül ve hilusuna göre daha az sert olma eğiliminde olduğu elastik bir yapıya sahiptir. Lenf nodüllerinin sertliğini değerlendirmek için elastografi teknolojisi, nodülleri 4 veya 5 kategoride sınıflandırmak için kullanılır. İyi huylu genişlemiş nodüller genellikle yumuşak olma eğilimindeyken, kötü huylu nodüller daha sert olma eğilimindedir.

 

 

III. Tırnak hastalıkları

Tırnak sağlığı durumlarının ultrason ile değerlendirilmesi, kullanıcının tırnak plağının altında bulunan patolojileri cerrahi olarak çıkarmaya gerek kalmadan gözlemlemesine olanak tanıyarak daha doğru bir teşhis ve tedavi yanıtı sağlar.

gorsel1 

Şekil 3 Normal tırnak (çapraz kesim).                  
P - tırnak plağı
Bd - tırnak yatağı
PH - distal falanks

gorsel-2

Şekil 4 Tırnak altı vasküler tümör.
P - tırnak plağı
T - vasküler tümör
E - distal falanksta erozyon

gorsel-3

Şekil 5 Renkli Doppler ile tırnak altı vasküler tümör.

enflamatuar

IV. Enflamatuar cilt hastalıkları

Otoimmün hastalıkların neden olduğu deri iltihaplarının iltihaplanma aşamasını veya inaktif/yara izi aşamasını tespit etmek, hasta tedavisini belirlemek için çok önemlidir.

 • Yüksek frekanslı ultrason, kullanıcının bakteriyel cilt enfeksiyonlarının ne ölçüde daha derin cilt katmanlarına yayıldığını belirlemesine ve apse drenajına rehberlik etmesine olanak tanır.
 • Teknoloji, epidermiste hiperkeratozun, altta yatan dokunun iltihaplanmasının yanı sıra viral siğillerde artan kan akışının saptanmasına izin verir.
 • İltihaplanma, cilt ve adneksa yapılarının sertliğini etkiler. Elastografi, B-mod ultrason ile görülemeyen ilgili bilgileri sağlayabilir.
 • Kullanıcıyı hastalık tespiti ve tedaviye yanıt konusunda destekleyerek hastalık aşamaları arasında iyi bir ayrım yapılmasına izin verir. 

Şekil 6 Morfea (M) elastografisi. Çevreleyen doku
ile karşılaştırıldığında plağın dermal-deri altı
arayüzünde sertlikte bir artış gözlemlenebilir.

V. Kozmetik Dermatoloji

Kozmetik dolgular, kullanıcının hangi tip dolgu maddesinin kullanıldığını tespit etmesine ve tanımlamasına olanak tanıyan ve bu ajanların neden olduğu komplikasyonlar durumunda gelecekteki eylemleri destekleyen bir dizi sonografik model görüntüler. Ultrason ayrıca lazer tedavisi, mezoterapi ve fotodinamik tedaviye cilt yanıtının değerlendirilmesiyle de ilgilidir.

Klinik Faydalar

 • Çok çeşitli uygulamalar için uygun, gerçek zamanlı non-invaziv teknoloji.
 • Yüksek frekanslı ultrason, kullanıcının yankıları ayırt etmek için inanılmaz bir çözünürlüğe sahip olmasını sağlar.
 • Tanı, takip ve tedavi sırasında klinik destek sağlayan yapılar arasında net ayrım.
 • Farklı derinliklere, hedef alanlara ve hastalara (yetişkinlerden pediatriye kadar) uygun maliyetli bir çözüm.
 • Düşük akış algılamada ekstra hassasiyet için geliştirilmiş güçlü Doppler (16,7 MHz'e kadar).